Grupa spółek IDEAL jako administrator danych osobowych - IdealCare - profesjonalna opieka nad seniorami
opieka, senior, warszawa, ludzie starsi, emeryci, emerytura
15856
page-template-default,page,page-id-15856,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Grupa spółek IDEAL jako administrator danych osobowych

Grupa spółek IDEAL  jako administrator danych osobowych

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze spółki, które są ze sobą powiązane kapitałowo, osobowo i organizacyjnie, a także dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług, w Grupie spółek IDEAL przyjęliśmy model współadministrowania danymi. Na mocy porozumienia pomiędzy niżej wymienionymi podmiotami, każda ze spółek, zwana dalej Współadministratorem, ma takie same obowiązki i uprawnienia względem przetwarzanych danych osobowych.

Co to oznacza dla Ciebie?

Bezpieczeństwo Twoich danych

Twoje dane będą przetwarzane na takich samych zasadach przez wszystkich Współadministratorów. We wszystkich spółkach obwiązuje ta sama Polityka Ochrony Danych. Na jej podstawie administrujemy Twoimi danymi z zachowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów bezpieczeństwa.  Nie przekazujemy Twoich danych poza Grupę spółek IDEAL.

Dochodzenie roszczeń

Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych.  Osoba której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny Współadministrator. Tym samym, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do kierowania roszczeń przeciwko któremukolwiek ze Współadministratorów – ten zaś, którego wybierze, odpowiada wobec niego za całą szkodę, jaką mu wyrządzono przez naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Wspólny punkt kontaktowy

Dla ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, wyznaczyliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych dla wszystkich Współadministratorów: administrator.danych@idealgrupa.pl. Pod tym adresem możesz zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące Twoich danych, które przetwarzamy, wnioskować o dostęp do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wnieść sprzeciwu, zażądać zaprzestania przetwarzania danych, jak również możesz wycofać swoja zgodę w dowolnym momencie.

Wspólne cele przetwarzania danych

Grupa spółek IDEAL przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia sprawnej obsługi swoich Klientów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, obsługując proces rekrutacji od wyszukania odpowiedzniego kandydata do pracy, czy stażu, przez finalizację procesu zatrudnienia, po jego rozliczenie. W procesie tym biorą udział pracownicy spółek, wskazanych jako Współadministratorzy danych. Niżej wymienione spółki dokonują następujących czynności w tym procesie:

 

Grupę spółek IDEAL  stanowią spółki*:

Ideal Work Sp. z o. o. z siedzibą w  (00-675) Warszawie ul. Koszykowa 54

 • Prowdzi proces rekrutacji kandydatów na potrzeby własne i  na zlecenie innych pracodawców
 • Gromadzi i przetwarza dane kandydatów w celach rekrutacji i marketingu.

Ideal Work Germany Sp. z o. o. z siedzibą w  (01-207) Warszawie ul. Karolkowa 30

 • Prowdzi proces rekrutacji kandydatów na potrzeby własne i  na zlecenie innych pracodawców
 • Gromadzi i przetwarza dane kandydatów w celach rekrutacji i marketingu.

Ideal Kurier Sp. z o. o. z siedzibą w  (01-207) Warszawie ul. Karolkowa 30

 • Prowdzi proces rekrutacji kandydatów na potrzeby własne
 • Gromadzi i przetwarza dane kandydatów w celach rekrutacji i marketingu.

Ideal Group Sp. z o. o. Pflege S.K. z siedzibą w  (01-207) Warszawie ul. Karolkowa 30

 • Prowdzi proces rekrutacji kandydatów na potrzeby własne i  na zlecenie innych pracodawców
 • Gromadzi i przetwarza dane kandydatów w celach rekrutacji i marketingu.

Ideal Care Services Sp. z o. o. z siedzibą w (02-672) Warszawa ul. Domaniewska 17/19, lok. 133

 • Prowdzi proces rekrutacji kandydatów na potrzeby własne i  na zlecenie innych pracodawców
 • Gromadzi i przetwarza dane kandydatów w celach rekrutacji i marketingu.

Ideal Konsorcjum Sp. z o. o. z siedzibą w  (01-207) Warszawie ul. Karolkowa 30.

 • Prowdzi proces rekrutacji kandydatów na potrzeby własne
 • Gromadzi i przetwarza dane kandydatów w celach rekrutacji i marketingu.

Ideal Care System Sp. z o. o z siedzibą w  (01-207) Warszawie ul. Karolkowa 30.

 • Prowdzi proces rekrutacji kandydatów na potrzeby własne
 • Gromadzi i przetwarza dane kandydatów w celach rekrutacji i marketingu.

Ideal Group Sp. z o.o. z siedzibą w  (01-207) Warszawie ul. Karolkowa 30.

 • Prowdzi proces rekrutacji kandydatów na potrzeby własne
 • Gromadzi i przetwarza dane kandydatów w celach rekrutacji i marketingu.